Wij hebben onze krachten gebundeld en zo ondersteunen we vastgoedeigenaren, particulieren, ondernemers en professionele partijen. De verschillende expertises ondersteunen elkaar uitstekend. Als team zorgen we voor een adequaat gebouwbeheer, huisvestingsadvies of projectmanagement. 

 

 

Portret Karin Hendriks
Karin Hendriks | Ontwerper
Voor haalbaarheidstudies, ontwerpen, energie-advies, bouwkundig tekenwerk, visualisatie en ondersteuning vanaf initiatief tot en met oplevering en nazorg. Een bundeling van kennis en ervaring maakt Karin Hendriks een interessante gesprekspartner voor al uw huisvestingsvragen.

 

Portret Niels van Limpt
Born Advies, Niels van Limpt | Projectleider
Niels van Limpt ondersteunt schoolbesturen om organisatieverandering, nieuwe processen en cultuuraanpassing afgestemd te krijgen op huisvesting die er toe doet. Deze pakketten variëren van een conditiemeting en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan tot aan coördinatie en advies met betrekking tot planmatig, preventief en correctief onderhoud

 

Portret Willem Hoppenbrouwers
Willem Hoppenbrouwers | Projectleider
Voor al je vraagstukken op het gebied van bouwen en verbouwen. Speerpunten zijn haalbaarheidsstudies (investeringen), architecten-selectie, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding en opleveringen. Een persoonlijke begeleiding en oog voor detail zorgen voor een prettige en persoonlijke begeleiding met een sterkte affiniteit met de uitvoering.

 

Steven-boink
Steven Boink | Tuin- en landschapsinrichting
Werkzaamheden worden door mij op een heldere transparante en gedisciplineerde manier uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat dient kwaliteit en creativiteit en haalbaarheid te hebben. Zowel met opdrachtgevers als binnen het team maak ik heldere afspraken en kom deze binnen de afgesproken termijn na. Ik typeer mijzelf als iemand met een goed ontwikkelde realiteitszin en die open staat voor andere meningen en inzichten.