Een karakteristieke woning in het centrum van Tilburg wordt volledig gerenoveerd. De bewoners willen energieneutraal bouwen en gebruikmaken van ecologische bouwmaterialen.

Samen met de bewoners heb ik een eerste inventarisatie van de wensen opgesteld. Vervolgens heb ik de bewoners begeleid bij hun keuze voor een geschikte architect. Na een aantal gesprekken met verschillende architecten vonden we er een met de juiste ‘klik’.

Waardebepaling

Aan de hand van het schetsontwerp bespraken we vervolgens de waarde van het pand met een makelaar. Ook keken we of er in de markt alternatieve woningen te koop waren die voldeden aan alle wensen. Dit was niet het geval en de waardevermeerdering door de verbouwing bleek aanzienlijk.

Vergunning aanvragen

De wens was om zeer snel te verbouwen. Daarom hebben we de eerste schetontwerpen meteen omgezet in bouwvergunningstekeningen en deze direct ingediend bij de gemeente om de vergunning aan te vragen (sloop- en omgevingsvergunning).

Aannemer selecteren

Tegelijkertijd liep het project om de juiste aannemer te selecteren. Vanwege de hoge tijdsdruk en de duurzame ambitie van de bewoners kozen we ervoor een bouwteam te formeren. We kozen voor de aannnemer die deze ambitie het beste kon vertalen in een plan van aanpak en die voldeed aan onze heldere criteria. Zo maakten we een goede, gefundeerde keuze.

Eigenschappen project

Het project karakteriseert zich door: korte bouwtijd, energieneutraal (ver)bouwen, milieuvriendelijke materialen, bouwteamtraject met ‘lean’-planning en ‘lean’-engineering (kennis uit de markt maximaal benutten), klant/bewoner centraal in het proces.