In een voormalig schoolgebouw in Amsterdam-Zuid heeft Lingotto projectontwikkeling unieke cascowoningen gecreëerd. Hier is een bijzondere vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap toegepast.

Mijn rol als bouwcoach

De kopers hadden de volledige vrijheid om binnen de bestaande cascowoning hun eigen woning te bouwen. Samen met hen heb ik het traject van cascowoning naar volledige afbouw opgepakt. Het traject duurde in totaal anderhalf jaar. In mijn rol als bouwcoach heb ik het volgende bijgedragen:

  • Bouwadvies, vraagbaak, technische controle, begeleiding bij keuzes maken
  • Vergunning aanvragen ten behoeve van de afbouw. Omdat de kopers specifieke wensen hadden, hebben er ook constructieve wijzigingen plaatsgevonden.
  • Aanbesteding afbouwaannemer (selectie, contractstukken, financiële controle en advies)
  • Opleveringen verzorgen en nazorg bieden